Ambalaj Etiket Tasarımı

Ambalaj tasarımı, içinde bulunan ürünü temiz ve güvenilir şekilde saklayıp koruyan, depolanmasını ve tüketicileri büyük oranda etkiler, satın alma sürecini hızlandırır. Ürününüzün piyasada yerini alabilmesi, ambalajın tasarımının etkileyici olmasıyla doğru orantılıdır. Etiket tasarımları, ürününüz hakkında tüketiciyi bilgilendirmenizi sağlar. Etiket bir ürünü en iyi gösteren , fikir veren, tanıtan alandır. Resim ve yazılar etiket tasarımlarında da dikkat çekici bir biçimde kullanılmalıdır.